Iskolánkról

  Iskolánkat 1996. január 30-án alapította Balassagyarmat Város Önkormányzata.
  Három, profiljában eltérő intézményt vontak össze egy igazgatás alá.
  A város déli részén, kertvárosi környezetben felépült korszerű épületben a volt Petőfi, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és a Szabó Lőrinc Iskola (Ifi) diákjai kaptak helyet.
  Az „új” iskola névadására 1998-ban, az új tornaterem átadásakor került sor.

  Az egyesítés után az eggyé vált közösségben megőriztük a jogelőd iskolák profilját:
  - emelt szintű matematika
  - informatika,
  - „élő” német nyelvoktatás,
  - környezeti nevelés.

  Az összevonás után ezek kiszélesítésére volt lehetőség, a hagyományok megtartásával, új célok is megjelenhettek. Hatékonyabbá tehettük a nyelvoktatást, informatikai képzésünk erősödött, a testnevelés területén a tornaterem és a sportpályák nagyabb lehetőségeket nyújtottak a tanulók testi nevelésére.

  Az eltelt évek alatt a lelkiismeretes szakmai munka eredményeként számtalan sikert értünk el a tanulmányi, kulturális és sport versenyeken. Továbbra is megtartva a hagyományosan kialakított profilokat:

  Matematika - informatika képzésünk megalapozása alsó tagozaton megkezdődik, de emelt óraszámot ötödik évfolyamtól biztosítunk tanulóinknak.
  A heti hét órás képzésben olyan tudásra tehetnek szert a gyermekek, amellyel középfokú tanulmányaik során a más iskolákból érkezők ismereteit magasan túlszárnyalják. A tanulmányi versenyeken, középiskolai felvételiken, és a kompetencia-mérésben bizonyítás nyer többlet ismeretük.

  Az „élő” német nyelv oktatását a jogelőd iskolában kialakított nevelési program szerint végezzük.
  Saját összeállítású, a bevezető és kezdő szakaszok életkori sajátosságainak megfelelő oktató füzetekkel, mindennapos gyakorlással folyik a képzés.
  Az alapfokú nyelvvizsga megszerzését az alapozó szakasztól bevezetett többlet nyelvóra biztosításán túl a nyelvvizsga felkészítővel segíti az iskola. Ennek a módszernek angol nyelvre történő adaptálását iskolánk nevelői megkezdték.

  A természettudományos felfedezések, ismeretek bővülése, a környezeti kultúra fejlesztése érdekében sokrétű ismereteket nyújtunk ezen tudományok alapjaiból. Az elért megyei és országos tanulmányi verseny eredmények, a továbbtanulási irányok igazolják a képzés sikerességét.

  A tehetséges tanulók fejlesztése mellett a felzárkóztatásra szorulók képesség kibontakoztatását, integrációs nevelését, sikerélményekhez juttatását is fontosnak tartjuk.
  Ezért arra törekszünk, hogy iskolánk a lehetőségek tárháza legyen: ahol minden gyermek a mindennapi életben felhasználható korszerű ismereteket elsajátíthatja, képességeinek megfelelően fejlődhet, és megtanulja az önmegvalósításhoz szükséges technikákat, ezáltal kezdeményező, alkotó emberré válik.

 

Copyright © 2017 | Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola 2660 Balassagyarmat Május 1 út 2. | Hosted by baluzoli