Iskolánkról

  Célunk, hogy iskolánk a lehetőségek tárháza legyen, ahol minden gyerek megtalálja érdeklődésének, képességeinek megfelelő tevékenységet, ahol megvalósíthatja gondolatait, elképzeléseit.

  „ A matematika olyan szép gyertya, amely nélkül a világmindenségben eligazodni nem lehet”

  - ennek szellemében emelt szintű matematika oktatást biztosítunk.

  Nagy hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemre és az idegen nyelv (angol, német) elsajátítására.

  Gondot fordítunk tanulóink egészséges versenyszellemének fejlesztésére, ezért részt veszünk tanulmányi, kulturális, művészeti és sport versenyeken. Ezzel szellemi frissességüket fenntartjuk és egészséges, edzett gyerekeket nevelünk.

  Ápoljuk hagyományainkat, mellyel a gyerekek kulturált és tisztelettudó magatartását kívánjuk elmélyíteni.
  Az iskola életében szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekszünk tanulók, szülők és nevelők között.

  A 2020/21-es jubileumi tanévben iskolánk fennállásának 25. évfordulóját méltón ünnepeljük meg.

  Mottónk: „Osztani magad - hogy sokasodjál Kicsikhez hajolni - hogy magasodjál…”

  Az intézmény alaptevékenysége, az alapító okiratában meghatározott nyolc évfolyamos általános iskolai alapfokú nevelés és oktatás ellátása, melynek keretében a tanuló érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül középiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.

  Az iskola az alaptevékenysége végrehajtása során gondoskodik a tanulók napközbeni ellátásáról, felügyeletéről, étkeztetéséről, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokról, a tehetséggondozásról és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásáról, továbbá ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a köznevelési törvény és más jogszabály a nevelési-oktatási intézményeknek előír.

  Kiemelt feladataink közé tartozik matematika, idegen nyelv és informatika oktatás.

  Tanulóink 1-2. osztályban napközis órák keretében, 3. osztálytól tantervi óraként angol vagy német nyelvet tanulhatnak.

  Felső tagozaton a tehetségesebb diákoknak lehetőségük van emelt óraszámban tanulniuk a matematikát vagy a német nyelvet.

  A Nemzeti Alaptanterv 2020. kerül bevezetésre felmenő rendszerben az 1. és az 5. évfolyamon.

  Ötödik évfolyamtól sávos képesség szerinti csoportbontásban tanítjuk a matematikát, melyhez választható formában délutáni matematika szakkört és drámacsoportot működtetünk.

 

Copyright © 2017 | Balassagyarmati Szabó Lőrinc Általános Iskola 2660 Balassagyarmat Május 1 út 2. | Hosted by baluzoli